19-09-2019

HUURRECHT

WIE EEN WONING OF APPARTEMENT VERHUURT IN 2020 DENKT BETER AAN DE ISOLATIE VAN ZIJN DAK EN RAMEN

Vanaf 1 januari 2020 is de aanwezigheid van dak- en raamisolatie in een huurwoning verplicht. De afwezigheid ervan kan ernstige gevolgen hebben voor de eigenaar.

Enerzijds zal voor dakisolatie als minimumnorm een R-waarde van 0,75 m²K/W gelden, anderzijds dient een huurwoning minstens dubbel glas te hebben, of beter nog hoogredementsglas (waarvoor onder bepaalde voorwaarden ook een premie kan worden verkregen).

▪ Waar op heden door een woningcontroleur nog een beperkt aantal strafpunten wordt toegekend indien onvoldoende dakisolatie aanwezig is, zal voor een onvoldoende dakisolatie vanaf 1 januari 2020 15 strafpunten worden toegekend.

▪ De dubbelglas verplichting geldt enkel voor de leefruimtes, keukens, slaapkamers en badkamers van een woning. Traphallen, inkomhallen en gangen hoeven dus geen dubbel glas te hebben.

Bij controle zal voor één raam met enkele beglazing 3 strafpunten worden toegekend. Indien er meer dan één raam is met enkele beglazing zullen dat 9 strafpunten zijn.

Vanaf 1 januari 2023 wordt dat aantal strafpunten opgetrokken naar 9 en respectievelijk 15 strafpunten.

 

Een woningonderzoek komt er meestal op vraag van een huurder.

Vanaf 15 strafpunten kan de huurwoning ongeschikt verklaard worden. Dan wordt je woning opgenomen in de Vlaamse Inventaris van Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid.

Een dergelijke ongeschiktverklaring zal de huiseigenaar dwingen om werken uit te voeren aan zijn huurwoning teneinde deze conform te maken en kan ook leiden tot de nietigverklaring van huurovereenkomst waarbij de huurder de (teveel betaalde) huurgelden kan terugvorderen.

Een ongeschikte woning mag niet worden verhuurd of ter beschikking gesteld. Doet u dat toch dan riskeert u een geldboete en/of gevangenisstraf.

Staat je huurwoning na één jaar nog steeds op de inventarislijst dan dient een gemeentelijke of gewestelijke heffing te worden betaald. Ook hebben bepaalde overheden een voorkooprecht om bij voorrang op een andere kandidaat-koper de huurwoning aan te kopen.

 

U laat het dan ook best niet zo ver komen. U laat beter de nodige isolatiewerken nog in 2019 uitvoeren om problemen in 2020 te vermijden.