24-05-2016

Straf onder elektronisch toezicht en autonome probatiestraf mogelijk vanaf 1 mei 2016

 

Straf onder elektronisch toezicht en autonome probatiestraf mogelijk vanaf 1 mei 2016

Het strafwetboek voorziet vanaf 1 mei 2016 in twee nieuwe hoofdstraffen:
–   De straf onder elektronisch toezicht
–   De autonome probatiestraf

Straf onder elektronisch toezicht

Met de straf onder elektronisch toezicht, ook wel ‘enkelband’ genoemd, wil de wetgever een alternatief bieden voor de gevangenisstraf, alsook de situatie corrigeren dat korte gevangenisstraffen niet of zelden worden uitgevoerd.

De desocialiserende effecten van een gevangenisstraf worden ingeperkt doordat de veroordeelde zijn familiaal en sociaal contact kan behouden, alsook zijn tewerkstelling en de mogelijkheid om slachtoffers te vergoeden. Ook kwalijke contacten of verslavingsproblematieken in de gevangenis worden vermeden.

Het elektronisch toezicht kan enkel als hoofdstraf gevraagd worden voor feiten waarvoor de rechtbank een gevangenisstraf van ten hoogste één jaar zou opleggen en kan dus ook hoogstens één jaar duren.

Enkele misdrijven (zoals verkrachting, aanranding van de eerbaarheid, doodslag en moord,…) komen niet in aanmerking.

Autonome probatiestraf

Autonome probatie, ook gekend als het opleggen van ‘voorwaarden’, werd voorheen gekoppeld aan een bestraffing met uitstel (= voorwaardelijk) of aan de opschorting. Vanaf 1 mei 2016 kunnen voorwaarden ook autonoom worden opgelegd voor misdrijven die gestraft worden met een politiestraf of correctionele straf, ook al zijn ook hier enkele (zware) misdrijven uitgesloten.

De autonome probatiestraf laat de rechter toe zijn uitspraak beter te individualiseren en kan slechts worden opgelegd mits instemming van de beklaagde.

De invoering van deze autonome straf opent nieuwe deuren voor beklaagden die omwille van hun starfverleden niet meer voor opschorting en/of uitstel in aanmerking komen.

Besluit

Deze nieuwe hoofdstraffen kunnen positief worden onthaald, te meer gelet op de alom bekende en vaak middeleeuwse toestand van ons gevangeniswezen, thans ‘hot item’ op het terrein en in het nieuws.

De beide straffen vergen evenwel heel wat opvolging door de justitiehuizen en het is maar de vraag of deze daar op heden klaar voor zijn.

Benieuwd ook hoe de concrete uitvoering van deze staf onder elektronisch toezicht zal verlopen als men weet dat er op heden reeds te weinig enkelbanden zijn en een nieuwe levering pas begin 2017 kan worden verwacht…

Wordt ongetwijfeld vervolgd!