Aansprakelijkheidsrecht

Buitencontractuele aansprakelijkheid

 • aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad : fout – oorzakelijk verband – schade => schadeloosstelling
 • aansprakelijkheid in het verkeer
 • aansprakelijkheid van ouders voor kinderen
 • objectieve aansprakelijkheid : burenhinder, aansprakelijkheid voor aangestelden, voor dieren, voor gebouwen, voor gebrekkige zaken, voor gebrekkige producten

Contractuele aansprakelijkheid

 • van de verhuurder / huurder
 • van de (beroeps)verkoper
 • in de bouw : aansprakelijkheid van aannemer, architect, studiebureau, bouwheer
 • medische aansprakelijkheid : dokter, ziekenhuis, apotheker
 • beroepsaansprakelijkheid van de vastgoedmakelaar, notaris, advocaat

Aansprakelijkheid van de overheid

gemeente, stad, provincie, Vlaamse overheid of Belgische staat

 • als wegbeheerder : voor schade ingevolge toestand van de wegen en waterwegen
 • als regelgever, vergunningsverlener, toezichthouder, informatieverstrekker
 • aansprakelijkheid in hoofde van mandatarissen en personeel : burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid

Verzekeringsrecht

 • burgerlijke aansprakelijkheid : BA verzekering privéleven of ‘familiale’
 • BA uitbating
 • BA beroepsaansprakelijkheid
 • burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM-verzekering)
 • brandverzekering
 • arbeidsongevallenverzekering
 • rechtsbijstandsverzekering
 • regres of verhaal van de verzekeraar ten aanzien van de verzekerde
 • het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds

Welke schade?

Schade aan de persoon of lichamelijke schade:

 • bij overlijden : begrafenis- en rouwkosten, schade door inkomensverlies en/of verlies huishoudelijke taken, morele schade
 • lichamelijk letsel met blijvende of tijdelijke persoonlijke ongeschiktheid (‘invaliditeit), economische of arbeidsongeschiktheid, en/of huishoudelijke ongeschiktheid
 • esthetische schade
 • seksuele schade
 • genoegenschade
 • verlies schooljaar
 • achterstand loopbaan

Materiële schade

 • schade aan voertuig
 • aan gebouw
 • waterschade
 • medische kosten
 • verplaatsingskosten
 • administratiekosten

Morele schade

Voor wie?

 • voor schadelijder :
  particulier, onderneming of overheid
 • voor wie wordt aangesproken tot schadevergoeding :
  particulier, onderneming, verzekeringsmaatschappij of overheid

Hoe?

 • overleg en samenspraak
 • advies
 • onderzoek naar aansprakelijkheid en aansprakelijke
 • bewijs en begroting van schade
 • ingebrekestelling
 • onderhandelingen, minnelijke expertises, arbitrage
 • procedure voor de burgerrechtelijke rechtbank of strafrechtbank
 • gerechtelijke (medische) expertises

Waar?

 • politierechtbank
 • correctionele rechtbank
 • rechtbank van Eerste Aanleg, burgerlijke kamers
 • hof van Beroep
 • slachtofferfonds