Strafrecht

Algemeen strafrecht

 • slagen of verwondingen, doding, doodslag, moord
 • diefstal, afpersing
 • misbruik van vertrouwen, oplichting, omkoping, heling, misbruik van vennootschapsgoederen
 • valsheid in geschrifte, valse getuigenis, meineed
 • belaging (‘stalking’)
 • laster en eerroof, belediging
 • zedenmisdrijven : aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, openbare zedenschennis

Bijzonder strafrecht

 • drugs
 • internering
 • wegverkeer
 • ruimtelijke ordening
 • milieustrafrecht
 • sociaal strafrecht
 • financieel-economisch strafrecht

Voor wie?

Zowel voor slachtoffer, verdachte of dader van een misdrijf of verkeersinbreuk

Als slachtoffer van een misdrijf hebt u alle belang bij tijdige bijstand en begeleiding door een advocaat met ervaring in strafrecht.
Tijdens de onderzoeksfase kan de advocaat zo nodig bijkomend onderzoek vragen en al werken aan de bewijsverzameling.
Tevens kan het belang worden onderstreept van het bijhouden van de stukken met het oog op latere schadevergoeding.
Voor de politierechtbank of correctionele rechtbank verdedigen wij uw belangen als burgerlijke partij ten einde uw schade te kunnen verhalen.
Na het vonnis van de politierechtbank of de correctionele rechtbank,
of het arrest van het Hof van Beroep helpen wij u bij het bekomen van de u toegekende schadevergoeding.

Als verdachte hebt u sinds 1 januari 2012 recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor bij de politie.
Bent u niet aangehouden, dan kan u veelal advies inwinnen voor het eerste politieverhoor. Indien u als verdachte van uw vrijheid werd beroofd,
heeft u tijdens het verhoor bij de politie en bij de onderzoeksrechter recht op bijstand van een raadsman. De aan het Salduz-arrest aangepaste wetgeving
voorziet voor een verdachte die van zijn vrijheid is beroofd de gelegenheid tot een overleg met zijn advocaat gedurende 30 minuten vooraleer hij
een verklaring aflegt aan de politie. Tijdens het verhoor dat op dat overleg volgt, blijft de advocaat aanwezig en kan het verhoor worden
onderbroken voor bijkomend overleg van 15 minuten.

Tijdens het strafonderzoek is de rol van de advocaat van veelzijdig, onder meer inzake de toetsing van de naleving
van de procedure en uw rechten van verdediging, en dus van groot belang. In geval van aanhouding of voorlopige hechtenis
verdedigen wij uw belangen met het oog op uw vrijheid,
al dan niet onder voorwaarden, voor de raadkamer of kamer van inbeschuldigingstelling.

Bij vervolging voor de politierechtbank of correctionele rechtbank, en desgevallend in graad van hoger beroep voor het Hof van Beroep,
verdedigen wij, na doorgedreven studie van uw dossier, uw belangen,
zowel op vlak van de procedure, de inhoud van de zaak en, indien geen vrijspraak zou volgen of mogelijk is, inzake de strafmaat.

Indien u werd veroordeeld kunnen wij u verder bijstaan voor de strafuitvoeringsrechtbanken, inzake elektronisch toezicht en voorwaardelijke invrijheidsstelling.

Waar?

 • Politiekantoor
 • Onderzoeksrechter
 • Raadkamer
 • Kamer van inbeschuldigingstelling
 • Politierechtbank
 • Correctionele rechtbank
 • Hof van beroep
 • Hof van assisen
 • Strafuitvoeringsrechtbank