Familierecht

 • Echtscheiding (via onderlinge toestemming of via procedure) en echtelijke moeilijkheden
 • Einde wettelijke of feitelijke samenwoning
 • Vereffening-verdeling en huwelijksvermogensrecht
 • Verblijfsregeling voor kinderen
 • Onderhoudsgeld voor kinderen
 • Erfrecht, schenkingen, testamenten
 • Adoptie
 • Afstamming
 • Jeugdrecht

Voor wie?

Zowat iedereen wordt in zijn leven geconfronteerd met het personen-
en familierecht.

Het is juridisch van belang dat vaststaat van wie u afstamt, welke (familie)naam u draagt,
en wie en hoe u kunt adopteren.

Als minderjarige beschikt u reeds over bepaalde rechten. U moet weten hoe u deze kunt hard maken en welke bescherming u geniet.

Als volwassene stapt u misschien in het huwelijksbootje of gaat u al dan niet wettelijk of feitelijk samenwonen.
U weet dan ook graag welke rechten en plichten dit met zich meebrengt.

Wellicht zet u de afspraken met uw partner en de verdeling van uw vermogen ook liefst op papier
voor het geval uw relatie onverhoopt ten einde zou lopen.

Soms verloopt een relatie niet zoals u verwacht had. U wenst dan te weten op welke manieren deze kan beƫindigd worden
of welke maatregelen voorlopig kunnen genomen worden.

Bij een echtscheiding of relatiebreuk wenst u er op toe te
zien dat het gemeenschappelijk vermogen naar behoren verdeeld wordt. U wenst er tevens voor te zorgen dat u uw kinderen
nog op regelmatige basis kunt zien en dat een regeling wordt getroffen over hun onderhoud en hun kosten.

Het kan ook gebeuren dat iemand niet in staat is om zijn vermogensrechtelijke en niet-vermogensrechtelijke belangen waar te nemen en moet worden beschermd
(rechterlijke bescherming of bewind).

Tenslotte kan u bij het overlijden van een familielid geconfronteerd worden met discussies over het beheer
en/of de verdeling van de erfenis.

Waar?

 • Bijstand bij onderhandelingen (eventueel bij notaris)
 • Procedures voor familierechtbank
 • Procedures voor jeugdrechtbank

Door wie?