Verkeersrecht

Inbreuken op de verkeerswetgeving, onder meer inzake :

De Wegverkeerswet

 • zware (tweede, derde en vierde graad) en lichte verkeersovertredingen (eerste graad)
 • (zware) snelheidsovertredingen in zone 30, in bebouwde kom of op auto(snel)wegen
 • vluchtmisdrijf
 • alcoholintoxicatie
 • dronkenschap aan het stuur
 • sturen onder invloed van drugs
 • overtredingen inzake rijbewijs en leervergunning

De Wegcode

 • snelheid : bijv. geflitst door (on)bemande camera
 • voorrangsverplichting bij maneuver of op kruispunt
 • richtingsverandering : rechts of links afslaan
 • verkeerslichten, verkeersborden, wegmarkeringen
 • bevel politieagent
 • parkeren
 • fietsers, brom- en motorfietsers
 • lading voertuigen
 • technische voorschriften

Het strafwetboek

 • onopzettelijke slagen of verwondingen, of doding, in het kader van een verkeersongeval

Verzekering

 • rijden zonder verzekering
 • ‘opgefokte’ bromfiets

Technische eisen

 • voor auto’s, brom- en motorfietsen, landbouwvoertuigen, fietsen

Inschrijving van voertuigen

 • kentekenplaten

Voor wie?

Als dader van een verkeersinbreuk riskeert u soms zware straffen zoals hoge geldboetes, maar ook een verval van het recht tot sturen (rijverbod), waarvan het herstel al dan niet wordt gekoppeld aan het slagen voor een theoretisch of praktisch examen, dan wel een psychologisch of medisch onderzoek. In uitzonderlijke omstandigheden riskeert men een gevangenisstraf.

Wij maken een grondige studie en analyse van uw dossier en adviseren u op strafgebied in alle professionele eerlijkheid omtrent de mogelijkheden om de tenlastelegging te betwisten, alsook omtrent te verwachten bestraffing. We gaan graag voor u na of uw rechtsbijstandsverzekeraar het ereloon en de kosten van onze tussenkomst moet dragen in het kader van uw autoverzekering.

Daarnaast kan u als verantwoordelijke voor een verkeersongeval aangesproken worden op burgerlijk gebied tot het vergoeden van de schade. In geval u geldig verzekerd bent, komt uw (verplichte) aansprakelijkheidsverzekeraar normaliter daarvoor tussen. Bij zware fout (bijv. bij dronkenschap aan het stuur) kan uw verzekeraar de door haar betaalde schadevergoeding (tot een maximumbedrag) op u verhalen. Bij niet of niet geldige verzekering (bijv. bij een opgefokte bromfiets) dient u zelf in te staan voor de betaling van de schadevergoeding.

Als slachtoffer van een verkeersongeval wenst u de door u opgelopen lichamelijke en/of materiële schade te recupereren. We stellen graag samen met u uw schadevordering op.

Voor de politierechtbank verdedigen wij uw belangen als burgerlijke partij teneinde uw schade te kunnen verhalen. Na het vonnis van de politierechtbank of de correctionele rechtbank (in graad van hoger beroep) helpen wij u bij het bekomen van de aan u toegekende schadevergoeding.

Mocht uw vordering niet via de strafrechtelijke weg kunnen gerecupereerd worden, dan lichten wij u graag in omtrent de burgerrechtelijke mogelijkheden.

Waar?

 • bij onderhandelingen met verzekeraars o.a. bij de opvolging van minnelijke en/of gerechtelijke medische expertises
 • voor de Politierechtbank of Correctionele Rechtbank (in graad van hoger beroep)